Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU MEBLE GAMMA

 

 1. Ochrona danych osobowych.
 2. Organizacja sprzedaży.
 3. Opisy i zdjęcia produktów.
 4. Składanie zamówień, potwierdzenia i anulowanie zamówienia.
 5. Dostawa i terminy.
 6. Wysyłka, transport i odbiór przesyłki.
 7. Forma płatności.
 8. Dostępność, ceny.
 9. Przesyłki do sklepu MebleGamma
 10. Prawo do odstąpienia od umowy.
 11. Reklamacje i skargi.
 12. Gwarancja i serwis.
 13. Fachowa obsługa.
 14. Warunki techniczne korzystania ze sklepu internetowego.
 15. Inne

 

 

 1. Ochrona danych osobowych.

Złożenie zamówienia w sklepie meblegamma.pl możliwe jest po udzieleniu przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez firmę Gamma Marek Olasek, celem jego realizacji. Wszystkie dane przesyłane przez klienta do naszego sklepu, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień i wykonywanie czynności związanych z ich obsługą. Kupujący ma na życzenie pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie sklepu meblegamma.pl zgodnie z Ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204).

 

Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na przykład na adres e-mailowy: meblegamma.pl, pocztą na adres firmy. Klient może również dane usunąć samodzielnie z poziomu swojego konta w sklepie (nie dotyczy zrealizowanych zamówień). W przypadku gdy klient nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia, dyspozycji usunięcia z naszej bazy lub przez okres około 2 lat od czasu realizacji zamówienia.

 

 1. Organizacja sprzedaży.

a.) Sprzedaż poprzez sklep meblegamma.pl obsługiwana jest przez firmę  Gamma Marek Olasek

 

b.) Kupujący otrzymuje dokument zakupu zgodnie z zamówieniem.

 

 1. Opisy i zdjęcia produktów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności opisu produktu prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu celem potwierdzenia specyfikacji. Zdjęcia produktów mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie ma wpływu to jednak na właściwości produktu. Zdjęcia produktów mogą zawierać elementy dodatkowe nie wchodzące w skład zestawu np. przy łóżku ustawiony jest stolik nocny w aranżacji. Zdjęcia produktów mogą nie obrazować pełnej zawartości zestawu tylko np. jego główny element. Firma Gamma  ponosi pełną odpowiedzialność za opisy i zdjęcia, błędy wynikające z powyższych stanową podstawę do reklamacji.

 

 1. Składanie zamówień, potwierdzenia i anulowanie zamówienia.

a.) Sklep meblegamma.pl przyjmuje zamówienia w formie: poprzez system strony www.meblegamma.pl (cześć procesu zamawiania), pocztą elektroniczną na adres meblegamma@kontakt.pl, telefonicznie (za pisemnym potwierdzeniem pod rygorem nieważności) pod numerem:730799774. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

 

b.) Prosimy o potwierdzenie zamówienia e-mailem, telefonicznie, osobiście bądź poprzez system strony www.meblegamma.pl jeżeli zostaniecie Państwo o to poproszeni. Potwierdzenie zamówienia zasygnalizuje nam, że otrzymali Państwo wszelkie informacje potrzebne do zawarcia umowy na trwałym nośniku - na przykład email z warunkami zakupu, zgodnie z ustawowym obowiązkiem. W przypadku braku potwierdzenia będziemy kontaktować się z Państwem celem uzupełnienia informacji.

 

c.) W przypadku anulowania zamówienia fakt ten potwierdzamy pisemnie, drogą poczty elektronicznej. Anulowanie oznacza również usuniecie z systemu sklepu danych osobowych klienta, przekazanych w procesie wysyłania zamówienia. Dane konta (o ile zostało założone), nadal pozostają w systemie do dyspozycji klienta.

 

d.) W przypadku gdy klient nie dysponuje możliwością komunikacji poprzez pocztę elektroniczną wszelkie informacje np. o anulowaniu bądź przyjęciu do realizacji zamówienia mogą zostać przekazane za pomocą innych, dostępnych dla klienta środków komunikacji takich jak telefon, list polecony itp.

 

e.) W razie pomyłki, błędów lub jeżeli klient będzie chciał dokonać zmian w swoim zamówieniu wystarczy, że skontaktuje się z naszym sklepem w dowolny sposób, na przykład mailowo, telefonicznie i zgłosi taki wniosek.

 

f.) Treść zawieranej umowy zabezpieczana jest na trwałym nośniku, w postaci wiadomości email, generowanej do klienta po złożeniu zamówienia. Wszelkie zmiany w zamówieniu/umowie odbywają się za pisemnym potwierdzeniem w postaci wiadomości email. Umowa sporządzana jest w języku polskim. 

 

 1. Dostawa i terminy.

a.) Towar dostarczany jest do klienta:

- jako przesyłka pocztowa przez Pocztę Polską

- jako przesyłka pocztowa przez Paczkomat Inpost

- jako przesyłka kurierska firmą kurierską DPD, DHL lub Pocztex

- klient może też odebrać sprzęt osobiście w magazynie firmowym, w czasie poprzednio ustalonym ze sprzedającym.

 

Uwaga! Zanim Państwo się do nas wybiorą prosimy o rezerwację towaru, którym są Państwo zainteresowani, drogą telefoniczną lub e-mailową lub przez system strony www. Pozwoli to uniknąć ew. braków towarowych na czas Państwa wizyty.

 

Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży w formie regulaminu (dotyczy zamówień realizowanych wysyłkowo), dokument gwarancyjny (o ile jest w zestawie)

 Uwaga ! dokumenty sprzedaży faktura VAT lub paragon są przesyłane na adres e-mail, lub adres pocztowy podany przy składaniu zamówienia.

 

b.) Czas dostawy wynosi zwykle 1-7 dni roboczych (czas ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, np.: przyczyny losowe, logistyczne itp). Czas dostawy przesyłki z towarem, którego nie ma aktualnie w magazynie uzależniony jest od producenta/importera towaru oraz przewoźnika i wynosi maksymalnie do 2-4 tygodni gdy towar trzeba specjalnie sprowadzać. Termin dostawy można potwierdzić telefonicznie lub elektronicznie przed złożeniem zamówienia. Jeżeli towar znajduje się w magazynie, co można sprawdzić i potwierdzić na stronach naszego serwisu, powinien trafić do Państwa w przeciągu 1-5 dni roboczych.

 

System sklepu www.meblegamma.pl przy niektórych produktach informuje o spodziewanym czasie dostarczenia produktu, jednak wskazana jest weryfikacja tych informacji celem uściślania terminu. W przypadku niektórych produktów sprowadzanych pod specjalne zamówienie czas dostawy towaru może być dłuższy od podanego maksymalnego lub może być niemożliwy do dokładnego określenia. W takim przypadku wskazane jest wystosowanie zapytania celem uzyskania informacji o szczegółach dostępności produktu. O ewentualnych opóźnieniach w dostawach i ich przyczynach informujemy indywidualnie klienta za każdym razem gdy takie opóźnienie nastąpi.

 

c.) Przesyłka kurierska dostarczana jest w większości przypadków do 24 godzin od dnia nadania (maksymalnie do 48 godzin) wyłącznie dni robocze, przesyłka pocztowa i paczkomat zwykle do 5 dni,. W przypadku gdyby przesyłka nie dotarła do Państwa o czasie, prosimy o kontakt z nami, z firmą kurierską lub najbliższą placówką Poczty Polskiej, Inpostu, DPD, lub DHL która Państwa obsługuje i podanie numeru przesyłki celem ustalenia jej losów. Szczegółowe informacje znajdują się w potwierdzeniu realizacji zamówienia gdzie podany jest numer przesyłki oraz miejsce gdzie można ją monitorować.

 

d.) Nie ma możliwości określenia dokładnej godziny dostawy przesyłki. W przypadku firmy kurierskiej można określić jedynie godzinę do której kurier ma się pojawić z przesyłką, usługa ta świadczona jest na indywidualne życzenie i jest dodatkowo odpłatna w/g aktualnych stawek, które poda pracownik sklepu. Przesyłkę można monitorować, na podstawie numeru listu przewozowego, dostarczonego drogą e-mailową w dniu realizacji zamówienia. Istnieje możliwość zmiany adresu dostawy po nadaniu wysyłki, zmiany terminu dostawy lub zlecenie odbioru w punkcie w dogodnym terminie, tak by nie czekać na kuriera. Informacje w jaki sposób postępować by skorzystać z tej możliwości znajdują się w potwierdzeniu realizacji zamówienia, nadawanym w dniu wysyłki paczki oraz na stronach przewoźników DPD, DHL, Pocztex Polska.

 

e.) Standardowo nie istnieje możliwość dostarczenia towaru w weekend i dni ustawowo wolne od pracy. O aktualnych kosztach niestandardowych przesyłek poinformuje Państwa sprzedawca na życzenie przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszyk sklepu meblegamma.pl oblicza automatycznie koszt przesyłki kurierskiej bez uwzględnienia kosztów przesyłek niestandardowych. Na stronie tej znajdują się też szczegółowe informacje dotyczące realizacji wysyłek i płatności. 

 

f.) Bez względu na formę płatności zamówienia będą realizowane po zaksięgowaniu środków na koncie firmy Gamma Marek Olasek.

 

 1. Wysyłka, transport i odbiór przesyłki.

a.) Sugerujemy odbierać przesyłki zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego Art. 545 §2: W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Szczegółowe wskazówki dotyczące bezpiecznego odbierania przesyłek znajdziecie Państwo w piśmie wysłanym pocztą elektroniczną potwierdzającym realizację zamówienia. Informacje takie możemy wysłać Państwu również na życzenie inną drogą lub w innym terminie.

 

Oraz Art 76. Prawa Przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego, zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

Powyższe sugestie nie stanowią zobowiązania.

 

b.) Ponieważ kurier dostarcza przesyłkę raz dziennie w godzinach pracy, warto przemyśleć czy jako adresu dostawy nie podać adresu Państwa pracy. Unikną Państwo w ten sposób ewentualności awizowania przesyłki i odbioru jej w terminie późniejszym. Przesyłki można również odbierać osobiście w oddziale firmy kurierskiej , po uprzednim uzgodnieniu z przewoźnikiem.

 

c.) W przypadku przesyłek pocztowych istnieje możliwość sprawdzenia (przed zapłaceniem), czy zawartość paczki zgadza się z zamówieniem. Aby skorzystać z usługi oferowanej przez Pocztę Polską, należy zamawiając towar zaznaczyć to w uwagach koszyka. Paczki zamawianej w tym trybie nie przynosi listonosz, tylko trzeba ją odebrać osobiście na poczcie. Możliwość sprawdzenia zawartości paczki przed uiszczeniem opłaty nie dotyczy wysyłek kurierskich.

 

d.) Informujemy, że nasze przesyłki pakowane są profesjonalnie i bezpiecznie. Zamawiając u nas towar nie musicie się Państwo obawiać o jego bezpieczeństwo w czasie transportu. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.

 

e.) W przypadku wybrania płatności "przy odbiorze przesyłki" dowodem wpłaty jest podpisany przez przewoźnika list przewozowy. Przewoźnik nie wyda Państwu przesyłki dokąd nie uiścicie Państwo należności.

 

f.) System sklepu meblegamma.pl informuje o dacie nadania przesyłki w dniu realizacji zamówienia (wydania jej przewoźnikowi) za pomocą poczty elektronicznej.

 

g.) Istnieje możliwość nadania paczki POSTE-RESTANTE Pocztą Polską. POSTE-RESTANTE to usługa polegająca na dostarczeniu przesyłki do określonej przez nadawcę placówki pocztowej lub kurierskiej, do której adresat sam zgłasza się po odbiór. Przesyłki nadawane na poste-restante nie są doręczane przez listonoszy/kurierów. O życzeniu nadania paczki w tej formie prosimy poinformować w uwagach do zamówienia.

 

 

h.) Koszty wysyłki i zwrotu przesyłki nieodebranej z winy Klienta ponosi Klient. 

 

 1. Forma płatności.

Forma płatności za towar pozostaje do wyboru:

- kartą lub przedpłatą na konto przy odbiorze własnym przesyłki/towaru z naszego magazynu.

- Za pobraniem .Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.


Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

-W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej zamawiającego

- przelewem na konto (towar zostaje wysłany/wydany od nas po wpłynięciu wpłaty na konto)

- przelewem w jednym z dostępnych systemów płatności (towar zostaje wysłany/wydany od nas po zaksięgowaniu wpłaty)

- sprzedaż na raty w jednym z systemów ratalnych dostępnych w naszym sklepie

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku przelewu formalności odbywają się w następujący sposób: z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa paczkę z towarem lub informację, że towar można odebrać. W ten sposób czas od wpłacenia pieniędzy na konto do otrzymania przez Państwa przesyłki jest minimalny.

 

O opcjonalnych dodatkowych kosztach, związanych z płatnością, informujemy każdorazowo przed jej realizacją o ile takie występują. 

 

 1. Dostępność, ceny.

a.) Sklep meblegamma.pl posiada przybliżoną informację o swoich stanach magazynowych dostępną dla klientów. Sklep posiada również przybliżoną informację o stanach magazynowych niektórych dystrybutorów z którymi współpracuje. Informacja ta, wraz z opisem, dostępna jest przy każdym produkcie. Można ją również uzyskać telefonicznie lub w inny, dostępny sposób.

 

b.)Zapotrzebowanie złożone w naszym sklepie trafia do kolejki i zgodnie z nią jest realizowane. W przypadku całkowitego braku towaru z przyczyn od nas niezależnych (np. wyprzedanie stoku magazynowego, zakończenie linii produkcyjnej, wada fabryczna produktów) klienci są informowani o zaistniałym fakcie i staramy się przedstawić im oferty zastępcze. W przypadku towarów zastępczych ryzyko kosztów transakcji, w przypadku zwrotu konsumenckiego, ponosi sprzedawca.

 

c.) Ceny podane przy produkcie są cenami obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży i są wiążące dla obu stron transakcji. 

 

 1. Przesyłki do sklepu meblegamma.pl

 

a.) Wszelkie przesyłki nadawane na koszt sklepu meblegamma.pl lub za zwrotem kosztów sugerujemy nadawać w sposób ustalony wcześniej ze sprzedawcą. Prosimy więc o wcześniejszy kontakt. Nadanie przesyłki na koszt lub za zwrotem kosztów w inny sposób i/lub bez ustalenia ze sprzedawcą, obciążone jest ryzykiem, że jej koszty zostanie zwrócony wyłącznie w wysokości aktualnych stawek obowiązujących w firmach przewozowych dla sprzedawcy na dzień nadania przesyłki. Przesyłki wysyłane do sklepu meblegamma.pl należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę transportowanego sprzętu oraz opakowania. Sugerujemy ubezpieczać przesyłki na kwotę stanowiącą wartość transportowanego towaru w przypadku przesyłek kurierskich.

 

b.) Za zasadę przyjmuje się, że przesyłki nadawane na koszt sklepu meblegamma.pl, należy wysyłać firmą kurierską DPD Polska po wcześniejszym kontakcie z firmą meblegamma.pl celem ustalenia szczegółów i pobrania numeru klienta. Ewentualny zwrot kosztów transportu, jeżeli przesyłka zawierała towar reklamowany, nastąpi po uznaniu reklamacji. W przypadku nie uznania reklamacji, jeżeli przesyłka nadana została na koszt sklepu meblegamma.pl, sklep meblegamma.pl będzie domagał się zwrotu rzeczywistych kosztów opłaconych w związku z jej transportem.

 

c.) Zasady punktu 9 nie mają zastosowania dla przesyłek nadawanych na koszt i odpowiedzialność klienta. O takich przesyłkach (paczkach, w tym zwrotach) należy nas jednak uprzedzać na przykład telefonicznie lub wysyłając e-mail za potwierdzeniem na adres kontakt@meblegamma.pl celem opcjonalnego przydzielenia numeru nadania, który należy umieścić na paczce przy adresie co ułatwi identyfikację przesyłki. 

d) Zwrot towarów do magazynu:

W przypadku wszystkich mebli,

adres do zwrotu :

Ul. Janiszowska 25  02-264 Warszawa

 

W przypadku Materacy :

Gamma-Agmar

Ul. Akacjowa 25  56-416 Twardogóra

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

a.) Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego meblegamma.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Termin odstąpienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle skutecznie oświadczenie o odstąpieniu za pomocą dostępnych środków komunikacji w sposób nie budzący wątpliwości co do wykonywanej czynności. Oświadczenie można dołączyć do paczki ze zwracanym towarem.

 

Przykładowy wzór dla meblegamma.pl

 

     Imię i nazwisko:...................................................

     Adres zamieszkania:...........................................

     Nazwa sprzedawcy: Gamma Marek Olasek

     Adres sprzedawcy: Ul.Dedala 6 m.14 97 03-983 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie aktualnych przepisów prawa

odstępuję od umowy............................................

nr............................................................

zawartej dnia.................. w.............................

Proszę o zwrot kwoty....................................... zł

słownie:......................................................

na konto nr ..................................................

Zwracam ......................................................

otrzymany dnia ...............................................

 

Podpis konsumenta.............................................

 

 

b.) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. a, odbywa się na koszt klienta. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

W przypadku zwrotu częściowego, świadczenia zwracane są proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru. Prawo odstąpienia dotyczy również produktów zastępczych, oferowanych w zamian przedmiotów niedostępnych w momencie zawierania umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy dla towaru zastępczego, koszty zwrotu pokrywa sprzedawca, jednak należy wcześniej uzgodnić z nim rodzaj przesyłki zwrotnej.

 

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

c.) Zwrot towaru do sprzedawcy, którego podstawą jest odstąpienie od umowy, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

 

d.) W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy a decyzje poprze pisemną deklaracją, umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu, która zostanie wysłana do klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną  prosimy o jej akceptację lub podpisanie i zwrot.

 

e.) Gwarantujemy pieniężny zwrot świadczeń w terminie do 14 dni od momentu skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Gwarancja zwrotu pieniędzy jest niezależna od formy płatności jaką wybrał konsument w czasie regulacji należności za towar. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu lub o niego poprosił.

 

Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

W przypadku sprzedaży ratalnej gwarantujemy zwrot do klienta, nadpłaconych środków, jeżeli takowe były wpłacane tytułem wpłaty własnej do kredytu. Zwrot środków następuje na warunkach zgodnych z zapisem w umowie dostarczonej od kredytodawcy i podpisanej przez klienta.

 

f.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    zawartych w drodze aukcji publicznej;

    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

g.) Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. a, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

 

h.) W przypadku odstąpienia od umowy, towary wysyłane kurierem, często nie mogą odesłane zwykłą przesyłką pocztową, ze względu na duże gabaryty lub/i konieczność ubezpieczenia. W związku z tym koszt odesłania towaru może być wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa. 

 1. Reklamacje i skargi.

a.) Zgłoszenia wszelkich reklamacji przyjmujemy pod adresem kontakt@meblegamma, listownie lub pod numerem tel. 730 799 774 ewentualnie w innej dogodnej formie, sugerujemy formę pisemną.

 

b.) Skargi można składać pod adresem: kontakt@meblegamma.pl, listownie lub pod numerem telefonu 730 799 774

 

c.) Reklamacje i skargi można też złożyć osobiście w siedzibie sklepu gdzie klient uzyskuje dalsze instrukcje.

 

d.) Skargi i reklamacje rozpatrujemy w godzinach pracy sklepu w oparciu o ustawowe terminy oraz przekazane przez klienta uwagi. Wyniki przekazujemy pisemnie za pomocą dostępnych dla tego rodzaju czynności środków komunikacji. W procesie rozpatrywania reklamacji może zostać poproszony o wysyłkę produktu we wskazane miejsce, na przykład serwis, celem naprawy lub ekspertyzy.

 

e.) Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji np. przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. W celu skorzystania z takiej możliwości prosimy o kontakt pod dowolnym adresem email dostępnym na naszej stronie lub numerem telefonu. Odnośnik bezpośredni: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

 

 1. Gwarancja i serwis.

a.) Wszystkie towary objęte są co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta, dystrybutora lub naszego sklepu (w ostatnim przypadku gwarancja wynosi 12 miesięcy). Treść i warunki gwarancji precyzuje dokument gwarancyjny wydany do towaru lub specyfikacja podana przez producenta/importera na opakowaniu produktu, bądź jego stronie internetowej właściwej dla kraju sprzedaży. Z treścią gwarancji dla tych produktów, do których producent wydaje dokument gwarancyjny, obowiązujące na moment zakupu, można zapoznać się przed zakupem na naszej stronie internetowej we właściwym dla takich zapisów dziale.

 

Jeżeli treść gwarancji nie mówi inaczej, gwarancja obowiązuje tylko na terenie naszego kraju. Jeżeli treść gwarancji nie mówi inaczej, gwarancja obejmuje wady fabryczne i usterki wynikające z wad ukrytych zakupionego sprzętu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Uszkodzenia wynikające z winy użytkownika lub z przyczyn nie tkwiących w rzeczy (w tym np.: zalanie cieczą, uderzenie sprzętu, samodzielna naprawa, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie będą stanowić podstaw do uznania roszczeń. Gwarancja naszego sklepu obejmuje tylko produkty zakupione w naszym sklepie.

 

b.) Towary, posiadające gwarancję producenta lub dystrybutora, podlegają naprawie w autoryzowanym serwisie wymienionym na kartach gwarancji lub wskazanych przez gwaranta. Z kartą gwarancyjną należy do serwisu dostarczyć również dowód zakupu. W przypadku gwarancji naszego sklepu reklamacje należy składać w naszym sklepie, u sprzedawcy. Zobowiązujemy się tym samym w przypadku uznania reklamacji w ramach i na warunkach gwarancji, naprawić lub w przypadku niemożliwości naprawy, wymienić reklamowany produkt na wolny od wad lub zastępczy nie gorszy od reklamowanego o takich samych lub podobnych cechach i możliwy do wykorzystania w celu w jakim nabył go kupujący. W dalszej kolejności zobowiązujemy się, po konsultacji z klientem, zwrócić aktualną równowartość pieniężną reklamowanego produktu po stosownym dla sytuacji obniżeniu jego ceny, na przykład w oparciu o rynek wtórny lub w oparciu o aktualną cenę ekwiwalentu sprzętowego będącego w bieżącej ofercie rynkowej.

 

c.) Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu uprawnień kupującego, wynikających z rękojmi w przypadku sprzedaży konsumenckiej. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w okresie 2 lat od zakupu. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

d.) Informujemy, że karta gwarancyjna, jeśli została wydana, opieczętowana pieczęcią sklepu i oznaczona datą od której biegnie, wraz z dowodem zakupu stanowi komplet/element sprzedanego towaru. Zobowiązujemy klienta do dostarczenia tych dokumentów wraz z reklamowanym towarem. Opieczętowana karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu stanowi podstawę do identyfikacji egzemplarza towaru po numerach seryjnych oraz potwierdzenia faktu zawarcia umowy sprzedaży z określeniem czasu rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego.

 

e.) W przypadku gdy karta gwarancyjna nie została wydana, za dokument uprawniający do skorzystania z gwarancji przyjmuje się dowód zakupu wydany przez nasz sklep oraz opakowanie produktu z identyfikatorem naszego sklepu - naniesionym elementem graficznym oznaczonym jako gwarancja, jeśli zostało wydane lub inny dokument oznaczony jednoznacznie jako gwarancja, wydany przy zakupie.

 

f.) Bardzo prosimy o przechowywanie wymaganych dokumentów przez okres trwania gwarancji, ponieważ obecność tych dokumentów jest niezbędna do rozpoczęcia procedury gwarancyjnej.

 

g.) Wszelkie problemy i zgłoszenia gwarancyjne/reklamacyjne przyjmujemy pod adresem: kontakt@meblegamma.pl, listownie, pod numerem telefonu 730 799 774 ewentualnie w innej dogodnej formie, sugerujemy formę pisemną lub osobiście w siedzibie Firmy. Po przesłaniu/przekazaniu zgłoszenia otrzymają Państwo dalsze instrukcje.

 

 1. Fachowa obsługa.

W sklepie meblegamma.pl mogą Państwo zawsze liczyć na profesjonalną obsługę. W razie wątpliwości lub pytań związanych z zakupem w naszym sklepie chętnie i szybko odpowiemy na każdy Państwa e-mail lub telefon. Doradzimy i zaproponujemy zestawy dla potrzeb konkretnego użytkownika. 

 

 1. Warunki techniczne korzystania ze sklepu internetowego.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony sklepu: komputer lub urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, wyposażone w aktualną wersję przeglądarki internetowej. Włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024 (ale może być mniejsza). Dostęp do poczty elektronicznej.

 

Aby poprawnie złożyć zamówienie za pomocą systemu sklepu internetowego potrzebna jest przeglądarka internetowa nie starsza niż 3 lata (zalecamy najnowsze przeglądarki typu Internet Explorer, Chrome, Opera, Firefox, Safari) obsługująca javascript i CSS oraz włączona obsługa plików cookies. W przypadku wystąpienia problemów z którymś z komponentów system automatycznie poinformuje o tym. 

 

    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji zamówienia oraz dokumentu zakupu.

    Klient sklepu zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

    Klientów sklepu obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

    Klientów sklepu obowiązuje zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

    Regulamin sklepu internetowego meblegamma.pl jest wyłącznie jego własnością i może być zwielokrotniany (w tym także elektronicznie) wyłącznie za zgodą właściciela utworu.

    Gwarantujemy zwrot pieniędzy w przypadku niewykonania umowy sprzedaży w sytuacji, gdy dokonana została przedpłata za towar w terminie 14 dni od daty deklaracji zwrotu środków.

    Sklep meblegamma.pl, w trakcie prowadzenia swojej działalności, stosuje kodeks etyczny.

 

Sprzedaż prowadzą firmy:

 

Gamma Marek Olasek

Dedala 6 m.14 97 02-022 Warszawa

NIP: 5261864995, regon: 147460176

 

telefony:

730 799 774

733 970 300

(opłata w/g stawek Twojego operatora, nie są pobierane opłaty dodatkowe)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl